Karma dla Ptaków

Świadomi zagrożeń, szczególnie zimą, wspieramy ptactwo, zachęcając do dokarmiania naszych powietrznych sąsiadów, w tym trudnym okresie zimowym.

  • Karma dla Zwierząt
  • Karma dla Ptaków
  • Wędkarstwo
  • Zwierzęta
  • Ptaki, karmy i akcesoria dla nich to jeden z istotnych punktów naszego działu zoologicznego, który wypełnia cała gama produktów tzw. ptasich.

    Szczególną uwagę przykładamy różnym gatunkom karmy, suchej i mokrej, przygotowanej na wszystkie okresy bytowania ptaków.

    Odrębną część poświęcamy na karmniki i akcesoria, których różnorodność może zaskoczyć.